Cercar

Inici -> Catàleg -> Servei de Préstec

Servei de préstec

El préstec dels documents es regeix segons les pautes següents:Es creen 3 tipologies bàsiques de condicions del préstec, segons la quantitatde fons documental de què disposin les biblioteques. Cada biblioteca had'elegir l'opció que trobi més adient per al seu bon funcionament i bon serveials seus usuaris. Les tipologies són les següents:

 A) Amb un fons documental que no arriba a 10.000 volums:

  Monografies .................................... màxim 3exemplars

  Audiovisuals .................................... màxim 2exemplars 

 Revistes .......................................... màxim 3exemplars

 B) Amb un fons documental que es troba entre 10.001 i 20.000volums: 

 Monografies .................................... màxim 5exemplars

 Audiovisuals ................................... màxim 3exemplars

  Revistes .......................................... màxim 3exemplars.

B) Amb un fons documental que es troba entre 10.001 i 20.000 volums:

 Monografies .................................... màxim 5 exemplars

 Audiovisuals ................................... màxim 3 exemplars

 Revistes .......................................... màxim 3 exemplars

C) Amb un fons documental de més de 20.000 volums:

 Monografies ..................................... màxim 7 exemplars

 Audiovisuals .................................... màxim 5 exemplars

 Revistes ........................................... màxim 3 exemplars

Cada biblioteca pot limitar el nombre de préstecs d'audiovisuals segons el format.

El préstec de revistes és opcional segons cada biblioteca.

Data darrera modificació:21 de gener de 2022

 
© Ajuntament de Palma - Coordinació de Biblioteques. Carrer Almudaina 7. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971718795