Cercar

Inici -> Serveis -> Enllaços professionals per als bibliotecaris

Enllaços bibliotecaris

CATÀLEGS

http://cabib.uib.es
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya: http://ccuc.cbuc.cat/
Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es/es/Catalogos/
National Library Catalogues Worldwide: http://www.library.uq.edu.au/ssah/jeast/
Catálogo bibliografico del CSIC: http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español
http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/cargarFiltroPatrimonioBibliografico.do?cache=init&layout=catBibliografico&language=es

LLISTES DE DISTRIBUCIÓ

IWETEL, Foro para profesionales de bibliotecas y documentación :
http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html
Animacionalalectura: http://www.rediris.es/list/info/animacionalalectura.html
Bescolar: http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A0=BESCOLAR
Grupo de documentalistas, bibliotecarios, archiveros y museólogos:
http://es.groups.yahoo.com/group/documentalistas/
Bibliotecas digitales: http://www.ifla.org/en/mailing-lists
Profesionales de las bibliotecas públicas: http://lists.webjunction.org/publib/

REVISTES ESPECIALITZADES

Faristol: http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/index.php
Item, revista de biblioteconomia i documentació: http://www.cobdc.org/publica/item/sumaris.html
Revista española de documentación científica: http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/current

LEGISLACIÓ

Mapa de lectura pública (2011): http://www.conselldemallorca.cat/media/22561/Mapa%20Insular%20Lectura%20Publica%20Mallorca_BOIB_20110315.pdf
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears:
http://boib.caib.es/pdf/2006170/mp8.pdf
Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears :
http://boib.caib.es/pdf/2006152/mp6.pdf
Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques:
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf
Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. BOE: 24 (28-01-1986): http://dglab.cult.gva.es/Legislacion/111-1986.pdf
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (BOE de 29 de juny de 1985).: http://dglab.cult.gva.es/Legislacion/Ley1985depatrimonioHistorico.pdf

NORMATIVA I ESTÀNDARDS BIBLIOTECARIS

AENOR: http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
Catàleg d'autoritats de la Biblioteca Nacional d'Espanya:
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi
Agència espanyola de l'ISBN: http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html
Consorci de la CDU: http://www.udcc.org/
Declaració de principis internacionals de catalogació:
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/principioscatalogacion2009.pdf
Normes MARC: http://www.loc.gov/marc/marcspa.html
ISBD: http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/Docs/ISBDconsolidada.pdf
Llista d'encapçalaments de materia en català: http://www.bnc.cat/lemac/
Llista d'encapçalaments de noms i títols (LENOTI): http://www.bnc.cat/lenoti/
Norma ISO: http://www.iso.org/iso/home.html
Regles de catalogació (Ministeri d'Educació i Cultura):
http://www.bne.es/es/Servicios/NormasEstandares/ReglasDeCatalogacion/Docs/00000022.pdf
Sistema de classificació decimal universal: http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php

COL·LEGIS I ASSOCIACIONS

ABADIB: http://www.abadib.es/
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya: http://www.cobdc.org/
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana: http://cobdcv.es/
ANABAD: http://www.anabad.org/
ESABID: http://www.fesabid.org/
SEDIC: http://www.sedic.es/
IFLA: http://www.ifla.org/

ENLLAÇOS RELACIONATS

Nascuts per llegir: http://www.nascutsperllegir.org/
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil: http://www.clijcat.cat/
Grup de Biblioteques Associaciades a la Unesco: http://www.unescocat.org/ca/arees/xarxa-civil-unesco/biblioteques-associades
Bloc de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya: http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/biblioteques/
Recursos bibliotecarios: http://www.recbib.es/
Fundación German Sánchez Ruipérez: http://www.fundaciongsr.es/
Centro Internacional de Teconologías avanzadas (CITA): http://www.citafgsr.org/cita/
SOL, servicio de orientación de lectura infantil y juvenil: http://sol-e.com/
Pregunta, las bibliotecas responden: http://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd
Biblioteca Bartomeu March: http://www.fundacionbmarch.es/page1.php?q=23
Biblioteca Pública de Palma, Can Sales: http://www.bibliotecaspublicas.es/palmademallorca/index.jsp
Biblioteca Can Torró (Alcúdia): www.cantorro.es
Biblioteques i Arxius - Consell de Mallorca:
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=322&action=contacts&id_parent=316&id_class=1851

BIBLIOTEQUES NACIONALS

Biblioteca Nacional: http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
Bibliotecas Ministeri de Cultura: http://www.mcu.es/bibliotecas/
Catálogo Colectivo del Patrimonio bibliográfico español:
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html
Directorio de Bibliotecas Españolas: http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/DirectorioBE.html
Bibliotecas Digitales - Ministeri de Cultura:
http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/BibliotecasDigitales/Index.html

BIBLIOTEQUES INTERNACIONALS

The European Library: http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
Library of Congress: http://www.loc.gov/index.html
The British Library: http://www.bl.uk/
Bibliothèque Nationale de France: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
Biblioteca Nazionale Centrale Firenze: http://www.bncf.firenze.sbn.it/
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
Biblioteca Nacional de Portugal: http://www.bnportugal.pt/
Biblioteca Nacional de Rússia: http://www.nlr.ru/eng/
Biblioteca Apostòlica Vaticana: http://www.vatican.va/library_archives/vat_library/index.htm

BIBLIOTEQUES DIGITALS

Biblioteca Digital de Catalunya: http://www.cbuc.cat/cbuc_es/programes_i_serveis/bdc/qu_s
Biblioteca Digital de Google: http://books.google.com/
Biblioteca Digital de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez:
http://www.fundaciongsr.es/wfunp/biblioteca/bdigital
Biblioteca Digital Dioscórides: http://www.ucm.es/BUCM/foa/25889.php
Biblioteca Digital Hispanica: http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/
Europeana: http://www.europeana.eu/portal/
Biblioteca Virtual del CSIC: http://metalib.csic.es/V?RN=63193581

Data darrera modificació:26 de juliol de 2013

 
© Ajuntament de Palma - Coordinació de Biblioteques. Carrer Almudaina 7. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971718795